kontakt
 
 

Zapraszamy do sklepu z akcesoriami 4x4

kinetyk.pl
Strona Główna Usługi Produkty Kontakt
Usługi

zrywarka

Wykonujemy badania wytrzymałościowe zawiesi.

Kontrola bieżąca polega na oględzinach stanu technicznego zawiesia przed rozpoczęciem pracy oraz obserwacji zawiesia w czasie użytkowania.

Kontrola okresowa powinna być przeprowadzona co najmniej 2 razy do roku, przy dużym natężeniu pracy co 2 - 3 miesiące. Kontrola polega na oględzinach i pomiarach wszystkich elementów zawiesia, ocenie ich zużycia i przydatności do dalszej eksploatacji. Wyniki kontroli powinny być każdorazowo rejestrowane i przechowywane w kartotece zawiesi.

Badanie okresowe - każde zawiesie powinno być poddane badaniom okresowym co najmniej raz na rok, a przy dużym natężeniu pracy dwa razy w roku. Wyniki badań należy dołączyć do kartoteki zawiesia.


Czynniki kwalifikujące zawiesie do wykluczenia z eksploatacji lub naprawy:

 • zawiesia linowe – cięgna z lin stalowych powinno się uznać za niezdatne do użytku w przypadku, gdy:
  • zerwaniu ulegnie ponad 5% drutów w linie
  • średnica liny zmniejszy się o ponad 10%
  • barwa drutów świadczy o przegrzaniu liny
  • lina jest mało elastyczna (może to świadczyć o wewnętrznej korozji)
  • występują zgniecenia i deformacje
  • oznakowanie znamionowe jest niemożliwe do odczytania
  • ścięgna różnią się długością
 • zawiesia łańcuchowe – powinno się je wymienić, gdy:
  • ulegnie przewężeniu (większym niż 10%) któreœ z ogniw łańcucha, ogniowo główne lub pośœrednie
  • wewnętrzny wymiar ogniwa ulegnie zmianie o ponad 5%
  • rozwarcie gardzieli haka wyniesie o co najmniej 10% więcej niż nominalne
  • na haku występują znamiona odkształceń plastycznych wzdłuż swojej osi
  • zapadki zabezpieczające nie zmykają się
  • barwa elementów zawiesia œświadczy o ich przegrzaniu
  • oznakowanie znamionowe jest niemożliwe do odczytania
  • elementy zawiesia nie przesuwają się swobodnie między ogniwami łańcucha
  • silna korozja i wżery występujące na zawiesiu
 • zawiesia pasowe– są niezdatne do użytku, gdy:
  • zauważalne są poprzeczne nadcięcia na pasach
  • przecięcie przędzy wynosi co najmniej 10% szerokoœści zawiesia
  • nastąpiło zdeformowanie pod wpływem wysokiej temperatury i śœrodków chemicznych
  • szwy uległy uszkodzeniu
  • metka zawiesia jest nieczytelna
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione | Mapa strony
(c) 2006 Copyright by Warmel | Zawiesia Dźwignicowe s.c. | ul. Kolejowa 396 , Dziekanów Nowy, 05-092 Łomianki | 22 834 67 81 | warmel@zawiesia.pl |
Design by VertMedia